Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  3688576
Khách Online:
  6
Năm 2011
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Năm 2011
Chương Trình Dại Hội Cổ Đông 2011
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TẠP PHẨM SÀI GÒN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
CHƯƠNG TRÌNH    
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
 
-Thời gian : 13 giờ 00 thứ sáu ngày 22/4/2011
- Địa điểm : Khách sạn Kim Đô
                     133 Nguyễn Huệ Q. 1 Tp Hồ Chí Minh
 
Thời gian
Nội dung công việc
13:00 - 14:00
Đón tiếp cổ đông dự đại hội và phát tài liệu
 
14:00 - 14:05
Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội
 
14:05 – 14:10
Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự dại hội
 
14:10 - 14:15
Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn
 
14:15 - 14:20
Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội
 
 
Chương trình Đại hội
14:20 - 14:35
Báo cáo kết quả SX-KD 2010 (đã có kiểm toán)
và phương hướng SX KD 2011
 
14:35 - 14:45
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010
 
14:45 - 14:55
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010
 
14:55 – 15:00
Báo cáo thu lao của HĐQT và BKS năm 2010 và dự kiến 2011
 
15:00 - 15:10
Báo cáo trích lập các quỹ và chia cổ tức 2010
 
15:10 – 15:15
Tờ trình V/v uỷ quyền cho HĐQT giải quyết một số vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ Đại hội .
 
15:15 - 15:30
Giải lao 15 phút
 
15:30 -16:00  
Đại hội Thảo luận
 
16:00 - 16:20
Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình
 
16:20 - 16:30
Thông qua Biên bản Đại hội
 
16:30 - 16:40
Thông qua Nghị quyết Đại hội
 
 
Bế mạc Đại hội
 
 
Năm 2011
Báo Cáo Tài chánh Hợp Nhất Năm 2010 (21/04/11)
Báo Cáo Tài chánh Hợp Nhất Năm 2010 (2) (21/04/11)
Báo Cáo Tài chánh Hợp Nhất Năm 2010 (3) (21/04/11)
Báo Cáo Tài chánh Hợp Nhất Năm 2010 (4) (21/04/11)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>