Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2972047
Khách Online:
  11
Năm 2013
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Năm 2013
Báo cáo thường niên 2012 (3)

      I.               Quản trị công ty

 

       1.            Hội đồng quản trị (2008-2013)

         
STT
Họ tên
Chức vụ

Chức danh điều hành

1
Lê Thị Thanh Hương
Chủ tịch
Tổng Giám Đốc
2
Ngô Hữu Thắng
Ủy viên thường trực
Phó TGĐ
3
Đặng Trí Nghĩa
Ủy viên
Phó TGĐ
4
Lưu Văn Sơn
Ủy viên
Thành viên độc lập
Đại diện của Cty CP Việt Nga
   

        Trong năm 2012, đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các biện pháp chiến lược để thực hiện các chỉ tiêu của đại hội cổ đông.

         Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng kịp thời thông tin về tình hình biến động kinh tế để Ban Điều Hành có những giải pháp kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.          

 

       2.            Ban Kiểm soát

 

a)       Thành viên của Ban kiểm soát:

 
STT
Họ tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Nguyễn Đức Quốc
Trưởng ban
 
2
Vương Tố Bình
Ủy viên
 
3
Bùi Thị Tuyết Trang
Ủy viên
 
 
b)       Hoạt động của Ban kiểm soát:
   
Ban Kiểm Soát (BKS) tiến hành các hoạt động sau :

               - Tổ chức họp định kỳ hàng quý các thành viên trong BKS

               - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

               - Tham gia các buổi họp cùng Ban lãnh đạo Công ty về chiến lược hoạt động và dự án đầu tư của Công ty.

               - Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do phòng TC-KT cung cấp .

               - Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua nhiệm kỳ 2008-2013

                

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty :

 

2.1 Trong nhiệm kỳ 2008-2013, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty . Các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định và quy chế đã được ban hành.

2.2 BKS đã kiểm tra giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và bất thường và nhận thấy việc tổ chức đã được thực hiện đúng quy định của Điều lệ công ty.  

2.3 BKS đồng ý với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán của các năm 2008, 2009, 2010, 2011,2012

 

       3.            Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

 
Thù lao của HĐQT và BKS:
 

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 chấp thuận, sau khi cân đối hiệu quả kinh doanh năm 2012, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

Năm 2012, thực tế mức thu nhập bình quân khối văn phòng Công ty là 7.00.000 đồng/tháng, do đó nếu căn cứ vào mức chi bằng 80% thu nhập bình quân thì thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 sẽ là :

 

1. Thu nhập bình quân khối văn phòng Công ty :   7.500.000 đồng/người/tháng

2. Chi thù lao HĐQT và BKS theo mức                                           : 80% thu nhập bình quân

    Tương đương mức bình quân                                                    :   6.000.000 đồng

    Tổng mức thù lao HĐQT và BKS (04/12~03/13)                           : 518.400.000 đồng

    Tổng thù lao HĐQT và BKS đã chi (04/12~03/13)                         : 518.400.000 đồng

 
Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch:
 

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2012, căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 chấp thuận, mức trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội Đồng Quản Trị là 10% trên số lợi nhuận thuần kinh doanh vượt kế hoạch:

 

- Lợi nhuận thuần kinh doanh               : 13.523.119.135 đồng

- Lợi nhuận kế hoạch                         : 12.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận thuần kinh doanh vượt KH   :            1.523.119.135 đồng

- Trích thưởng Ban Điều Hành và HĐQT :                 152.311.913 đồng

 (10% lợi nhuận thuần kinh doanh vượt KH)        

 
a)       Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không
b)       Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

c)        Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: trong 6 tháng cuối năm 2013 sẽ sắp xếp để các thành viên hĐQT dự học khóa quản trị công ty.

 

      II.            Báo cáo tài chính

1.       Ý kiến kiểm toán : đồng ý với báo cáo tài chánh của công ty phù hợp với chuẩn mực chế độ kiểm toán Việt Nam và quy định pháp lý liên quan.

2.       Báo cáo tài chính được kiểm toán (xin xem tài liệu kiểm toán 2012 trong phần Quan hệ cổ đông)

                                                                                                                         TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                
               
Năm 2013
Nghi Quyet DHCD 2013 (1) (26/04/13)
Nghi Quyet DHCD 2013 (2) (26/04/13)
Nghi Quyet DHCD 2013 (3) (26/04/13)
Nghi Quyet DHCD 2013 (4) (26/04/13)
Thư Mời Dự ĐHCĐ 2013 (14/04/13)
Thông báo tổ chức ĐHCĐ 2013 (14/04/13)
Báo cáo kiểm toán năm 2012 (1) (14/04/13)
Báo cáo kiểm toán năm 2012 (2) (14/04/13)
Báo cáo kiểm toán năm 2012 (3) (14/04/13)
Báo cáo kiểm toán năm 2012 (4) (14/04/13)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>