Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  3015151
Khách Online:
  33
Thông tin năm 2014
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Thông tin năm 2014
Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
        
                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2014
Dự thảo
 

                     BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

          CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN 

 
 

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các thành viên:

1. Bà Lê Thị Thanh Hương     - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Ngô Hữu Thắng          - Ủy viên TT HĐQT

3. Ông Đặng Trí Nghĩa             - Ủy viên HĐQT

4. Ông Lưu Văn Sơn                - Ủy viên HĐQT

5. Bà Nguyễn Kim Thúy           - Ủy viên HĐQT

 

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong khoảng thời gian giữa hai kỳ Đại hội (từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2014), Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và phiên họp đột xuất để giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

 
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc:

Nhận thức được trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn tiếp tục khó khăn, Hội Đồng Quản Trị vẫn xác định định hướng hoạt động của Công ty là gồm kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất gia công hàng may mặc và xay xát gạo, dịch vụ xuất khẩu lao động và kinh doanh kho. Trong tình hình giá cả trong và ngoài nước có nhiều biến động, lãi vay tăng cao, xuất nhập khẩu có nhiều có khó khăn, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tăng cường hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động và các hoạt động xúc tiến thương mại, ổn định sản xuất gia công hàng may mặc, xay xát gạo và có thêm mặt hàng Cà phê. Hội đồng quản trị nhận thấy Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý cao cấp khác đã hoạt động đúng theo Điều lệ và theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Vì vậy mà Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (trong đó vẫn hoàn thành thành chỉ tiêu lợi nhuận) do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra theo như số liệu được trình bày trong Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 vừa trình bày trước Đại hội.

2. Về công tác tổ chức:

a. Bổ nhiệm lại bộ máy quản lý Công ty gồm Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc.

b. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty, Hội Đồng Quản Trị đã nhất trí thành lập 02 Phòng chức năng nghiệp vụ mới là:

- Phòng Đối ngoại
- Phòng Tổng hợp đầu tư

c. Thành lập chi nhánh Hưng Yên nhằm tăng cường công tác tạo nguồn lao động, đặc biệt là lao động ngành may.

3. Công tác đầu tư:

Hội Đồng Quản Trị đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án tại 35 Lê Quý Đôn và 127 Tăng Nhơn Phú Phường Phước Long B Quận 9, dự án tại P.25 Quận Bình Thạnh. Đến nay đã có những kết quả sau :

a. Về dự án 127 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9: đã có quyết định phê duyệt và bản vẽ quy hoạch 1/500 và đã nhận được quyết định chấp nhận đầu tư và đang làm việc với Sở tài chính TP Hồ Chí Minh về vấn đề chuyển quyền sử dụng đất.

b. Về dự án 35 Lê Quý Đôn: Công ty cổ phần Tập đoàn SSG đã có văn bản tạm ngưng thực hiện hợp đồng do tình hình bất lợi về bất động sản.

c. Về dự án tại Phường 25 Quận Bình Thạnh do Công ty trực tiếp thực hiện: đã khởi công trong tháng 3/2014 với quy mô xây dựng 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.100 m2

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

1. Chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Do tình hình chính trị kinh tế thế giới còn nhiều phức tạp và bất ổn như: tình hình chính trị xã hội tại Bắc Phi; ảnh hưởng của khủng khoảng kinh tế thế giới; lãi suất vẫn còn cao làm ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

                        - Kim ngạch XNK                     :     15 triệu USD
                        - Doanh thu                              :    130 tỷ đồng

                        - Lơi nhuận trước thuế TNDN :     8 tỷ đồng

                        - Cổ tức                                    :    12%/năm
 

2. Các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

a. Xác định cơ cấu ngành hàng:

Công ty vẫn định hướng hoạt động trên 03 lĩnh vực: kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất gia công hàng may mặc và xay xát gạo, dịch vụ xuất khẩu lao động và kinh doanh kho.

+ Kinh doanh XNK: ổn định kinh doanh những mặt hàng hiện có trong đó tập trung vào mặt hàng gạo, cà phê, thực phẩm chức năng. 

+ Sản xuất: duy trì ổn định các Xí nghiệp hiện tại đồng thời với việc hợp tác với khách hàng tiềm năng xúc tiến mở thêm xí nghiệp mới về may mặc.

+ Dịch vụ xuất lao động: đây vẫn là ngành kinh doanh mũi nhọn của Công ty trong năm 2104. Tiếp tục ổn định đưa Thực tập sinh và kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản, đồng thời nghiên cứu thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ mới như trồng nấm, chăm sóc người già.

b. Thực hiện các biện pháp về công tác quản lý, tổ chức, tài chính và hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi và hiệu quả hơn.

c.Tham gia các hội chợ, triển lãm và các chương trình xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến thương mại và Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam tổ chức.

3.Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư 35 Lê Quý Đôn, 127 Tăng Nhơn Phú Quận 9, Bến Cát Bình Dương.

Nhận xét đánh giá chung: Trong năm 2013, trong hoàn cảnh kinh tế thế giới khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã lãnh đạo hoạt động công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

                                               

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                     CHỦ TỊCH
Thông tin năm 2014
Báo cáo của Ban Kiểm Soát (05/04/14)
Báo cáo thù lao HĐQT - BKS (05/04/14)
Tờ trình Đại Hội Cổ đông (05/04/14)
Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông (05/04/14)
Mẫu phiếu biểu quyết (05/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (1) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (2) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (3) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (4) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (5) (13/04/14)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>