Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2880848
Khách Online:
  35
Thông tin năm 2014
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Thông tin năm 2014
Thông báo tổ chức Đại Hội cổ Đông Năm 2014
TP.Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 04 năm 2014
 
THÔNG BÁO
 

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

 
 
                                    Kính gởi:  Quý Cổ Đông
 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội cổ Đông Thường Niên Năm 2014 như sau:

 
1. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 08/04/2014.

2. Thời gian, địa điểm  tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 :

      8 giờ 30 ngày 19 / 04 / 2014
      Địa điểm : Khách sạn Kim Đô

                       133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

3.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013; kế hoạch tài chính năm 2014 và dự kiến trích lập các quỹ năm 2014.

 

Quý cổ đông tham khảo tài liệu được công bố trên website www.tocontapsaigon.com mục “Quan hệ cổ đông” từ ngày 04/04/2014.

   

    4. Để việc tổ chức đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền vào Giấy xác nhận tham dự Đại Hội cổ Đông Thường Niên Năm 2014 (đính kèm) và gửi hoặc fax về văn phòng Công Ty TOCONTAP SAIGON trước 16 giờ 00 ngày 10/04/2013 theo địa chỉ:

      

       Cty TOCONTAP SAIGON

       35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

       ĐT : 08-39325687      Fax : 08-39325963

       Người liên hệ : Nguyễn Đức Quốc (0919039420)

    
      Trân trọng kính chào.
 

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                          (đã ký)

                                                                           LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Thông tin năm 2014
Báo Cáo Hoạt Động SXKD Năm 2013. Kế Hoạch 2014 (1) (04/04/14)
Báo Cáo Hoạt Động SXKD Năm 2013. Kế Hoạch 2014 (2) (04/04/14)
Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (05/04/14)
Báo cáo của Ban Kiểm Soát (05/04/14)
Báo cáo thù lao HĐQT - BKS (05/04/14)
Tờ trình Đại Hội Cổ đông (05/04/14)
Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông (05/04/14)
Mẫu phiếu biểu quyết (05/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (1) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (2) (13/04/14)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>