Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  3015181
Khách Online:
  45
Thông tin năm 2014
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Thông tin năm 2014
Tờ trình Đại Hội Cổ đông

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về chức danh “Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty”

 
Kính thưa các quý vị cổ đông,
 

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty khoảng 41 tỷ và Công ty hoạt động trên 3 lĩnh vực: kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất và dịch vụ. Trong tình hình hiện nay rất khó khăn nhưng trong những năm qua đối với chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc công ty đã hoạt động rất tốt, an toàn và có hiệu quả; các hoạt động đều công khai và rõ ràng, vì vậy xin đề nghị tiếp tục thực hiện chức danh “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty” như quy định tại mục 27.3.1 Điểu 27 của Điều lệ Công ty.

 

Vì vậy kính trình Đại hội cho ý kiến.

 

                                                                    TM.Hội Đồng Quản Trị

                                                                             Chủ Tịch

                                                                              (đã ký)

 

                                                                  LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Thông tin năm 2014
Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông (05/04/14)
Mẫu phiếu biểu quyết (05/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (1) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (2) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (3) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (4) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (5) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (6) (13/04/14)
Thông báo chi cổ tức đợt 3 năm 2013 (30/07/14)
Báo cáo tình hình quản trị (13/04/14)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>