Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2973744
Khách Online:
  21
Thông tin năm 2014
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Thông tin năm 2014
Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông
 
GIẤY XÁC NHẬN
 

V/v Tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2014

 

Họ tên cổ đông : …………………………………………………..     MSCĐ:……………………     

 

Tôi xác nhận : (đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng)

 

       1.Tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014   :                    

      

       2.Tôi không tham dự được và ủy quyền cho:

 
          2.1 Họ tên người được ủy quyền: ………………………………………………            
 

                CMND số :……………………………Mã số cổ đông(nếu có):…………….  

 
          2.2 Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên của Hội Đồng Quản Trị:
 

-      Bà Lê Thị Thanh Hương                 

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
 

-      Ông Ngô Hữu Thắng                      

Ủy viên thường trực HĐQT

 

-      Ông Đặng trí Nghĩa                         

Ủy viên HĐQT

 

-      Ông Lưu văn Sơn                           

Ủy viên HĐQT

 

                                                                  TP.Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2014

                                                                                               Cổ đông 

                                                                                        (ký và ghi họ tên)      

 
 
 

                                                                                                     

Thông tin năm 2014
Mẫu phiếu biểu quyết (05/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (1) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (2) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (3) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (4) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (5) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (6) (13/04/14)
Thông báo chi cổ tức đợt 3 năm 2013 (30/07/14)
Báo cáo tình hình quản trị (13/04/14)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (19/04/14)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>