Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2831214
Khách Online:
  32
Thông tin năm 2014
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Thông tin năm 2014
Chương trình ĐHCĐ 2014
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

 

-      Thời gian : 8 giờ 30, thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2014

-      Địa điểm : Khách sạn Kim Đô

                                            133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 
STT
Nội Dung
Thời gian
1

Đón khách, phát tài liệu

8:00 – 8:30
2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại Hội

8:30 – 8:35
3

Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ Đông

8:35 – 8:45
4

Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký

8:45 – 9:00
5

Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại Hội

6

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014

9:00 – 9:20
7

Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

9:20 – 9:30
8

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

9:30 – 9:40
9

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2013. Kế hoạch dự kiến năm 2014

9:40 – 9:50
10

Báo cáo mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014

9:50 – 10:00
 
Giải   lao
10:00 – 10:15
11

Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, vấn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

10:15 – 11:15
12

Thông qua biên bản Đại Hội

11:15- 11:30
13

Thông qua nghị quyết và tổng kết Đại Hội

11:30 – 11:45
14
Bế mạc
12:00
 
                                                                    TOCONTAP SAIGON
Thông tin năm 2014
Báo Cáo Hoạt Động SXKD Năm 2013. Kế Hoạch 2014 (1) (04/04/14)
Báo Cáo Hoạt Động SXKD Năm 2013. Kế Hoạch 2014 (2) (04/04/14)
Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (05/04/14)
Báo cáo của Ban Kiểm Soát (05/04/14)
Báo cáo thù lao HĐQT - BKS (05/04/14)
Tờ trình Đại Hội Cổ đông (05/04/14)
Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Cổ Đông (05/04/14)
Mẫu phiếu biểu quyết (05/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (1) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (2) (13/04/14)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>