Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2575414
Khách Online:
  111
Thông tin năm 2014
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Thông tin năm 2014
Báo cáo thường niên 2013 (2)
3.  Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
 

a)       Các khoản đầu tư lớn: không

b)       Các công ty con, công ty liên kết: không

c)       Tình hình tài chính

Chỉ tiêu
Năm 2012
Năm 2013
% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản
Doanh thu thuần
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
133.442.965.180
253.882.894.149
11.245.998.390
 
 
 
2.277.120.745
13.523.119.963
 
 
10.335.387.963
18%
124.609.818.924
157.233.111.916
5.721.795.743
 
 
 
5.383.266.746
11.105.062.489
 
 
8.459.587.664
15%
-6,62%
-38,07%
-49,12%
 
 
 
-17,88%
-18,15%

      Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu

Năm 2012
Năm 2013
Ghi chú

1.       Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+         Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+         Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn 
1,41
 
 
1,38
 
 
 
1,42
 
 
1,34
 

2.       Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+         Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+         Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

 
 
0,47
 
0,90
 
 
0,43
 
0,77
 

3.       Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+         Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán   

Hàng tồn kho bình quân

+         Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
13
 
 
 
1,90
 
 
 
21
 
 
 
1,26
 

4.       Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

+         Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 
0,041
 
 
0,147
 
0,077
 
0,044
 
 
 
0,054
 
 
0,120
 
0,068
 
0,036
 
 

4.       Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a)       Cổ phần: 4.138.350 cổ phần

b)       Cơ cấu cổ đông:
 
Loại cổ đông
Tỷ lệ %
Cổ đông tổ chức
54,10
Cổ đông cá nhân
45,90
Cổ đông Nhà nước
32,90
Cổ đông khác

 
 

PHẦN 3: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 201 3

 

            I. Đặc điểm tình hình:

           Năm 2013 là một năm vẫn còn đầy khó khăn và thách thức. Nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung Châu Âu, đặc biệt là một số nước thành viên đang chịu ảnh hưởng của nợ công vẫn còn rất mờ nhạt. Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa hoàn toàn chấm dứt. Mặc dù có một vài dấu hiệu tích cực cho thấy các hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại sau suy thoái, nhưng triển vọng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa vũng chắc, nhất là đối với các nền kinh tế phát triển. Việc tạo công ăn việc làm được xem là một thách thức lớn của các nước phát triển.

Những yếu tố không thuận lợi trên đã tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế xã hội nước ta. Các khó khăn, bất cập chưa được giải quyết gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh: hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể....

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Giám Đốc Công ty đã vạch ra những định hướng đúng đắn, có những quyết định kịp thời, nắm bắt tốt các thời cơ, tìm ra những lĩnh vực hợp tác, mặt hàng kinh doanh mới... để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra.

 

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2013:

 
STT

Chỉ tiêu kế hoạch

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Tỉ lệ so với KH (%)

1
Kim ngạch XNK
USD
                12,500,000
             14,835,473
118.68%
 

Trong đó: Xuất khẩu

 
                  8,000,000
                8,915,736
111.45%
 
Trong đ: Nhập khẩu
 
                  4,500,000
                5,919,737
131.55%
2
Doanh thu
đồng

      130,000,000,000

   157,233,111,916

120.95%
3
Lợi nhuận trước thuế
đồng
        11,000,000,000

      11,105,062,489

100.96%
 

Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

 

- Về nhập khẩu: chủ yếu nhập khẩu các nguyên phụ liệu may mặc cho gia công nhằm đảo bảo an toàn vốn, tránh phát sinh rủi ro và công nợ khó đòi.

- Về xuất khẩu: Công ty đã tham gia mua gạo dự trữ quốc gia với số lượng 5.000 tấn. Trong năm 2013, Công ty đã xuất khẩu được 1.614 tấn gạo, đồng thời tham gia mua 4.500 tấn gạo dự trữ theo chỉ tiêu của Hiệp hội phân bổ. Đã thực hiện thử hợp đồng xuất khẩu 25 tấn tấm sang Hong Kong; hiện đang tiếp tục giao dịch với đối tác Iran, Indonesia về hợp đồng xuất khẩu gạo sang các thị trường này. Ngoài mặt hàng gạo, Công ty đã thực hiện xuất khẩu thử nghiệm 392 tấn cà phê tươi sang thị trường Nhật và đạt kết quả khả quan bước đầu. Tuy nhiên, năm 2013 là năm khó khăn của thị trường xuất khẩu gạo, giá xuất khẩu thấp hơn giá trong nước. Hơn nữa, đến tháng 9/2013, Công ty mới được cấp giấy phép xuất khẩu gạo trực tiếp nên ảnh hưởng đến hiệu quả của việc xuất khẩu gạo.

- Về sản xuất: hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp may 2, xí nghiệp Tofa vẫn ổn định, số lượng đơn hàng vẫn đảm bảo. Hiện nay, công ty cũng đang giao dịch với một số đối tác về việc liên doanh liên kết trong việc thành lập xí nghiệp sản xuất hàng đồng phục học sinh (đối tác bao tiêu sản phẩm) tại Hưng Yên.

- Về hoạt động xuất khẩu lao động: đã tham gia Hội thảo các doanh nghiệp phái cử thực tập sinh tại tổ chức tại Okayama vào ngày 13/06/2013, và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/09/2013. Công ty đã khai thác được thêm những khách hàng mới: Nghiệp đoàn Nishi Nihon, Chuo Sangyo, Ajamirai, Kyoseikai, Kansai Keiyukai với những ngành nghề mới: lắp ráp điện tử, dệt, xây dựng, hàn, may mặc.. Trong năm 2013 đã đưa được 242 thực tập sinh đi làm việc tại Nhật, tăng 30% so với năm 2012.

Thông tin năm 2014
Báo cáo thường niên 2013 (3) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (4) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (5) (13/04/14)
Báo cáo thường niên 2013 (6) (13/04/14)
Thông báo chi cổ tức đợt 3 năm 2013 (30/07/14)
Báo cáo tình hình quản trị (13/04/14)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (19/04/14)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (12/08/14)
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 (28/12/14)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>