Ngôn ngữ:
 
TÌM KIẾM
Xuất khẩu lao động

Công nhân ngành may

CN ngành hàn, cơ khí

CN ngành chế biến hải sản

KD nhà, văn phòng

Kinh doanh nhà, văn phòng

Thống kê
Lượt truy cập:
  2973766
Khách Online:
  40
Thông tin năm 2014
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Thông tin năm 2014
Báo cáo thường niên 2013 (6)

       Phần 7  Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

 
Thù lao của HĐQT và BKS:
 

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận, sau khi cân đối hiệu quả kinh doanh năm 2013, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

Năm 2013, thực tế mức thu nhập bình quân khối văn phòng Công ty là 75.00.000 đồng/tháng, do đó nếu căn cứ vào mức chi bằng 80% thu nhập bình quân thì thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 sẽ là :

 Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận, sau khi cân đối hiệu quả kinh doanh năm 2013, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

Năm 2013, thực tế mức thu nhập bình quân khối văn phòng Công ty là 7.500.000 đồng/tháng, do đó nếu căn cứ vào mức chi bằng 80% thu nhập bình quân thì thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 sẽ là :

1. Thu nhập bình quân khối văn phòng Công ty :   7.500.000 đồng/người/tháng

2. Chi thù lao HĐQT và BKS theo mức                     : 80% thu nhập bình quân

   Tương đương mức bình quân                               :   6.000.000 đồng

   Tổng mức thù lao kế hoạch HĐQT và BKS (04/13~03/14): 598.496.000 đồng

   Tổng thù lao HĐQT và BKS đã chi (04/13~03/14)         :          598.496.000 đồng

 Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013, căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận, mức trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội Đồng Quản Trị là 10% trên số lợi nhuận thuần kinh doanh vượt kế hoạch:

 

- Lợi nhuận thuần kinh doanh sau thuế          :         8.459.587.644 đồng

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế                       :        8.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận thuần kinh doanh vượt KH   :       209.587.644 đồng
- Trích thưởng Ban Điều Hành và HĐQT :       20.958.764 đồng

 (10% lợi nhuận thuần kinh doanh vượt KH)        

 
 

Phần 8      Báo cáo tài chính

1.       Ý kiến kiểm toán : đồng ý với báo cáo tài chánh của công ty phù hợp với chuẩn mực chế độ kiểm toán Việt Nam và quy định pháp lý liên quan.

2.       Báo cáo tài chính được kiểm toán (xin xem tài liệu kiểm toán 2013 trong phần Quan hệ cổ đông)

                                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC

Thông tin năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị (13/04/14)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (19/04/14)
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (12/08/14)
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 (28/12/14)
Quan hệ cổ đông
Tin tức
Xuất khẩu
Nông sản
Kimono
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Nhập khẩu
Máy móc, thiết bị,...
Thức ăn chăn nuôi

Liên kết website
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đơn vị kinh doanh, dịch vụ    |    Xuất Nhập khẩu    |    Sản Xuất    |    Dự án    |    Tuyển dụng    |    Liên hệ  

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

35 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 84-8-39325687, 39326610 Fax : 84-8-39325963
Email : info@tocontapsaigon.com
Website : www.tocontapsaigon.com

?>