Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (năm 2016)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn thông báo đến Quý Cổ đông việc lấy ý kiến bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và phát hành cổ phiếu để tăng vố cổ phần.
19-09-2020 10:16

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!