Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2013)

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng cuối năm 2013)
16-09-2020 15:05

(Mẫuphụlụcsố III Ban hànhkèmtheoThôngtưsố52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012củaBộtrưởngBộTàichínhhướngdẫnvềviệcCôngbốthông tintrênthịtrườngchứngkhoán)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2013)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Tên công ty đại chúng: CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẠP PHẨM PHẨM SÀI GÒN (TOCONTAP SAIGON)

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, LêQuýĐôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: 08-39325687 – Fax: 08 39325963

– Email: ducquoc@tocontapsaigon.com

– Vốn điều lệ: 41.383.550.000 đồng- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT:


2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

– Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh.

– Giám sát việc thực hiện mở Chi nhánh tại Lâm Đồng để triển khai trồng
nấm.

– Giám sát việc thực hiện mở chi nhánh tại Hưng Yên để triển khai xưởng
may và tạo nguồn xuất khẩu lao động.

– Giám sát việc đầu tư xây dựng văn phòng công ty tại Quận Bình Thạnh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

– Giao dịch cổ phiếu:


-Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và
người lien quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

TP.HồChí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2014
TM.Hội Ðồng Quản Trị
Chủ tịch

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!