Chương trình ĐHCĐ 2014

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn.
17-09-2020 18:07
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN

–      Thời gian : 8 giờ 30, thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2014

–      Địa điểm : Khách sạn Kim Đô

133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

STT
Nội Dung
Thời gian
1
Đón khách, phát tài liệu
8:00 – 8:30
2
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại Hội
8:30 – 8:35
3
Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ Đông
8:35 – 8:45
4
Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký
8:45 – 9:00
5
Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại Hội
6
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
9:00 – 9:20
7
Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
9:20 – 9:30
8
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
9:30 – 9:40
9
Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2013. Kế hoạch dự kiến năm 2014
9:40 – 9:50
10
Báo cáo mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014
9:50 – 10:00
Giải   lao
10:00 – 10:15
11
Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, vấn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
10:15 – 11:15
12
Thông qua biên bản Đại Hội
11:15- 11:30
13
Thông qua nghị quyết và tổng kết Đại Hội
11:30 – 11:45
14
Bế mạc
12:00
                                                                    TOCONTAP SAIGON

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!