• Báo cáo thường niên 2012 (1)

  Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

  15-09-2020 17:56

 • Báo cáo thường niên 2012 (2)

  Trong năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước vẫn hết sức khó khăn, lãi suất cho vay vẫn đang ở mức cao, gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

  15-09-2020 17:54

 • Báo cáo thường niên 2012 (3)

  Trong năm 2012, đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các biện pháp chiến lược để thực hiện các chỉ tiêu của đại hội cổ đông.

  15-09-2020 17:53

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!