Thông báo Đại Hội Cổ Đông 2011

TOCONTAP SAIGON thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2011.
14-09-2020 17:39
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011
 
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn – TOCONTAP SAIGON – trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ Đông v/v tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 như sau :
–         Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại
                                    Tạp Phẩm Sài Gòn              
–         Tên giao dịch :        TOCONTAP SAIGON JSC
–         Trụ sở chính : 35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
–         Điện thọai : 84-8-39325687          Fax : 84-8-39325963
–         Ngày chốt danh sách cổ đông :
       theo danh sách đã chốt 16 giờ 00 ngày 31 – 03 – 2011
–         Thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011:
+ Thời gian : 13 giờ 30 thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2011
+ Địa điểm : Khách sạn Kim Đô
                    133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
       Trân trọng.
                                                                                  TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    
                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                         (đã ký)
 
                                                                                                             LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!