Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội Đồng Quảng trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty.
08-10-2020 23:24

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!