Thông báo tổ chức Đại Hội cổ Đông Năm 2014

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn thông báo về việc tổ chức Đại Hội cổ Đông Thường Niên Năm 2014.
17-09-2020 18:05
TP.Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 04 năm 2014
THÔNG BÁO
 

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

 
 
                                    Kính gởi:  Quý Cổ Đông
 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội cổ Đông Thường Niên Năm 2014 như sau:

1. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 08/04/2014.

2. Thời gian, địa điểm  tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 :

      8 giờ 30 ngày 19 / 04 / 2014
      Địa điểm : Khách sạn Kim Đô

133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

3.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013; kế hoạch tài chính năm 2014 và dự kiến trích lập các quỹ năm 2014.

 

Quý cổ đông tham khảo tài liệu được công bố trên website www.tocontapsaigon.com mục “Quan hệ cổ đông” từ ngày 04/04/2014.

4. Để việc tổ chức đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền vào Giấy xác nhận tham dự Đại Hội cổ Đông Thường Niên Năm 2014 (đính kèm) và gửi hoặc fax về văn phòng Công Ty TOCONTAP SAIGON trước 16 giờ 00 ngày 10/04/2013 theo địa chỉ:

Cty TOCONTAP SAIGON

35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

ĐT : 08-39325687      Fax : 08-39325963

Người liên hệ : Nguyễn Đức Quốc (0919039420)

      Trân trọng kính chào.

                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                          (đã ký)

                                                                           LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Cùng chuyên mục

Bạn hãy gửi email cho chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông tin cho Công ty Tocontap, xin hãy điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!